Illustraties & Vertellingen voor Bibliofielen

Het einde van het boek door Octave Uzanne. Jean Klare liet zien wat hij kan als ontwerper. Hij maakte de vorm van dit prachtige dubbele boek met preeg, goudopdruk, prachtig schutblad en druk op snee. En hij genereerde honderden afbeeldingen met AI die dezelfde tijdsgeest uitstraalden als de tijd waarin het eind van het boek in gedrukte vorm werd voorspeld. Acht van deze afbeeldingen heb ik illustratief aangepast om ze weer aanvaardbaar en passend in het verhaal te krijgen. AI maakt vooralsnog vaak van gezichten, ledematen, objecten en perspectief ronduit een bizar potje. Mensen maken soms prachtige boeken en gelukkig zijn er bibliofielen zoals die van Stichting De Roos die ze willen koesteren.

De vertaling van de originele Franse tekst (die aan de andere van dit boek is gedrukt) is van Tinus Derks , druk door Zwaan Lenoir, binding door Patist en uitgegeven in 175 genummerde exemplaren door stichting de Roos.

#laurensbontesillustratie #heteindevanhetboek #jeanklare #stichtingderoosuitgeverij #octaveuzanne #vertellingenvoorbibliofielen #bibliofieleuitgave #1895 #2023 #ljouwert #deventer #paris #utrecht