B-film

Het maken van de schets voor de letter B voor “it Alfabet Projekt” van de Moanne.
Music: Beck (Album: One Foot in the Grave) Song: Black Lake morning
Buy the Album, like I did.

Illustrator Laurens Bontes maakt een grote schets van de letter B voor “it Alfabet Projekt” van De Moanne.
ALFABET PROJEKT

Begjin dit jier hat de Moanne keunstners, foarmjouwers en skriuwers útnoege in plan yn te tsjinjen om foarm te jaan oan ien fan de letters fan it ‘Fryske’ alfabet. Mear as 70 ynstjoerings ta gefolch. De keunstners dy’t mei harren plan selektearre binne, sille harren de kommende moannen oan it publyk presintearje. Oan ‘e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinne jo it ûntstean fan harren letter fan tichtby folgje. As alles letters klear binne, sil it nije alfabet presintearre wurde op in Moanne-Live eskposysje. Dêrneist sil it alfabet ôfprinte wurde yn in papieren útjefte fan de Moanne.