De Jonge yn De Moanne

Mijn illustratie met o.a de schoenen van Hugo de Jonge, bij een interessant artikel van Onno Falkena over aandacht in de politiek voor de Fryske taal bijvoorbeeld bij het middelbaar beroepsonderwijs, staat in De Moanne Nr.3.
En nog veel meer prachtige culturele, filosofische literatuur-, theater en kunst-ontdekkingen in dit blad.
Koop het en steun onze cultuur met “algemien-kultureel opinyblêd De Moanne”.