Plotseling Doof illustratie LC

Plotseling doof

Namate we ouder worden neemt ons gehoorvermogen af, Momenteel zijn bijna 1,5 miljoen Nederlanders slechthorend. Bij een klein gedeelte gebeurde dat plotseling en zonder duidelijke oorzaak.
Casper Ferwerda schreef een artikel voor de Leeuwarder Courant. Onder andere over het plotseling doof worden van mijn overbuurvrouw Elske Posthuma, die daar het boek ‘Cochleaire capriolen – gehoor in beweging‘ over schreef. Ik maakte de illustratie voor bij het artikel in de Leeuwarder Courant.