Alleen maar B’s?

BierbikinibillenIllustrator Laurens Bontes heeft de tekening van de letter B voor “it Alfabet Projekt” van De Moanne klaar. Is het enige dat hij getekend heeft: bier, billen en bloot?

ALFABET PROJEKT

Begjin dit jier hat de Moanne keunstners, foarmjouwers en skriuwers útnoege in plan yn te tsjinjen om foarm te jaan oan ien fan de letters fan it ‘Fryske’ alfabet. Mear as 70 ynstjoerings ta gefolch. De keunstners dy’t mei harren plan selektearre binne, sille harren de kommende moannen oan it publyk presintearje. Oan ‘e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinne jo it ûntstean fan harren letter fan tichtby folgje. As alle letters klear binne, sil it nije alfabet presintearre wurde op in Moanne-Live eskposysje. Dêrneist sil it alfabet ôfprinte wurde yn in papieren útjefte fan de Moanne.