Portfolio van Laurens Bontes in de Moanne

Portfolio mei yllustraasjes fan Laurens Bontes in algemien kultureel opinyblêd de Moanne. Op pagina 12 van het Friese (en meertalige) culturele blad de Moanne begint het portfolio van 2 mooie dubbele pagina’s met illustratiewerk dat ik van 1996 tot 2013 voor de Leeuwarder Courant maakte. Zie ook mijn vorige post over mijn illustraties in de LC.

de Moanne 3de Moanne 3, inhoud
de Moanne 3, blz.12 de Moanne 3, blz.14