De dûns om it jild yn de Moanne

Er staan weer 4 tekeningen van me in het prachtige algemien-kultureel opinybled De Moanne. Wat is de Fryske kultuer toch mooi. Maar in “De dûns om it jild” het artikel van Bert de Jong kun je lezen dat je voor de instandhouding van financiële steun als cultuurmaker vaak lastige dansjes moet uitvoeren.

laurensbontesillustratie #bertdejong #demoanne #dûns #jild #dedûnsomitjild #december #ljouwert #kultuer #stipe

de Moanne